Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

تولید لید چیست

تولید لید یا سرنخ فروش فرآیندی در بازاریابی است که به دنبال جذب علاقه مندان به محصول یا خدمات شرکت به منظور توسعه قیف فروش است. به عبارت بهتر در این فرآیند ما به دنبال مشتری هستیم که علاقه به محصول و خدمات ما دارد و با کسب اطلاعات وی سعی در برقراری رابطه‌ای بلند مدت […]

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

تولید لید چیست

تولید لید یا سرنخ فروش فرآیندی در بازاریابی است که به دنبال جذب علاقه مندان به محصول یا خدمات شرکت به منظور توسعه قیف فروش است. به عبارت بهتر در این فرآیند ما به دنبال مشتری هستیم که علاقه به محصول و خدمات ما دارد و با کسب اطلاعات وی سعی در برقراری رابطه‌ای بلند مدت […]

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!